Uusia näkökulmia psykologiaan

PsyHack on innovaatiotapahtuma, jossa osallistujat kehittävät joukkueissa konseptitason ratkaisuja todellisiin, yhteistyöyritysten asettamiin haasteisiin. Näistä ratkaisuista haasteenasettajayritykset valitsevat parhaat tapahtuman voittajiksi ja mahdolliseen jatkokehitykseen. Tapahtuman keskiössä on psykologinen tietotaito yhdistettynä laajaan poikkitieteelliseen osaamiseen. Tavoitteenamme on edistää psykologisen tietotaidon leviämistä uusille aloille yhteiskunnassa sekä tuottaa uudenlaisia ja tuoreita ratkaisuja perinteisen psykologian kohtaamiin haasteisiin.